Няма да разпитват Веселина Томова за Килърите
Няма да разпитват Веселина Томова за Килърите / DarikNews.bg, архив

Вторият ден от заседанието на делото срещу „Килърите” започна с определение на Апелативния съд по отношение последните доказателствени искания, които страните направиха преди края на съдебното следствие, съобщиха от пресслужбата на съда.
Въззивната инстанция определи, че следва да бъдат приети като безспорни представените от Апелативната прокуратура писмени доказателства, изясняващи фактическата обстановка. Това са доказателства, свързани със задграничните пътувания на свидетеля по делото Драгомир Викторов, справка за водените досъдебни производства и образувани преписки спрямо свидетелката Виржиния Гогова.

С оглед представените писмени доказателства съдът счита за неоснователно искането на адв.Найденов за представяне на цялата преписка на СГП от 2008 година, с която се прекратява разследването спрямо свидетеля Светослав Иванов. С оглед на събраните по делото доказателства във връзка с искането от вчера за назначаването на допълнителна финансово счетоводна експертиза, която да отрази плащанията на ДЗИ Банк към бивщи акционери, съдът намира, че искането следва да бъде оставено без уважение, като неотносимо към предмета на доказване. Данни за това са налични в материалите по делото.

Искането за разпит на журналистката Веселина Томова също бе оставено без уважение. Съдът намира, че нейните показания по никакъв начин няма да допринесат за изясняване на фактическата обстановка. Друго искане, свързано с изслушване на записи от „оперативни беседи” на разследващите с Радослав Димитров, икономическия съветник на Георги Вълев също бе оставено без уважение.

Всички подсъдими заявиха, че поддържат обясненията, дадени пред първоинстанционния съд. Петър Стоянов и Георги Вълев ще дадат допълнителни обяснения. От това право се възползва първи Георги Вълев, който представи пред въззивния съд факти, свързани с търгуването на акциите на ДЗИ Банк, и начина, по който банката се е разплатила с акционерите. 3 млн. и 600 хил. евро е била сумата, за която са се договорили всички акционери и банката, но според подсъдимия  ДЗИ не е изплатила пълния размер на договореното.  20% от парите, които щял да получи Вълев, била определена по договор между Вълев и Рачев за адвокатски  хонорари – близо 120 000 лева. Във връзка с тези обяснения защитата на Вълев поиска назначаване на допълнителна съдебно-счетоводна експертиза. Тя трябва да установи какви суми не са били изплатени на акционерите след прехвърлянето на собствеността от Тракия Банк към ДЗИ Банк. И това искане беше определено от Варненския апелативен съд като неоснователно и оставено без уважение.

С оглед обстоятелството, че на 6 февруари 2014 година в Апелативен съд има насрочено дело – видеоконферентна връзка с норвежки съд, при която свидетелски показания ще дадат български граждани, а в това заседание участват съдии от настоящия състав, то заседанието по това дело на 6 февруари се отменя.
Заседанието по делото ще продължи идната седмица – на 12, 13 и 14 февруари 2014 година. Определят се и следващите дати за съдебно заседание – 18,19 и 20 февруари 2014 година от 10,00 часа.