/ Дарик Варна
Около 20 души протестираха пред сградата на РИОСВ във Варна срещу намерението за добив на природен газ в община Генерал Тошево. В инспекцията се проведе разширен експертен екологичен съвет за разглеждане на доклада по ОВОС за даване на концесия на находище Спасово на фирмата „Русгеоком”. В Генерал Тошево преди месец беше проведен референдум, като жителите на общината се обявиха категорично срещу добива на газ.
 

протест газ
Дарик Варна


„Докладът за оценка на околната среда не е добре изготвен. Ако се допусне добив на газ, ще има вреда за живота и здравето на хората в Генерал Тошево. Има становище на Басейнова дирекция, че за добива на газ не бива да се минава през водоносния слой, който е под цяла Североизточна България.

Няма как фирмата да добива газ без да мине през водата. Не са направени замервания и на нито един компонент на околната среда в находище Спасово. Не стъпват на нищо като казват, че няма да има вреди и допълнително замърсяване. Пропуските са много. Ползи за населението няма да има и на тях трябва да им е ясно, че няма да ги допуснем”, коментира Николинка Гицова от инициативния комитет против добива на газ.
 

протест газ
Дарик Варна


Нищо в този доклад не гарантира безопасността и здравето на хората. Ако бъде одобрен, ще го обжалваме в съда, защото считаме, че има достатъчно доказателства против него, заяви Атанас Атанасов – председател на инициативния комитет за свикване на референдума. 

„Освен това, започваме протестни действия заедно с Асоциацията на зърнопроизводителите. Като начало това ще стане в Генерал Тошево със затваряне на граници, след което протестът ще се пренесе в София.

Против това инвестиционно намерение има над 1000 становища, които са предоставени на РИОСВ. Има и подписка, подкрепена от 10 700 души от цялата страна. Проведохме и референдум, за да докажем, че не става думи за частни интереси.  Има достатъчно основания тази процедура да бъде прекратена”, добави той. 

Ако бъде допусната фирмата, ще бъде защитен интересът на един инвеститор, а в крайна сметка всички рискове ще бъдат за сметка на гражданите на Генерал Тошево, смятат протестиращите. Те увериха, че в демонтстрацията няма никаква партийна намеса.