И централни училища останаха без ученици
И централни училища останаха без ученици / DarikNews.bg, архив

Общината ще дофинансира 16 маломерни паралелки през учебната 2015-2016 година, решиха съветниците от комисията по образование. Сред училищата, останали с по-малък брой ученици, са и централни школа като „Васил Априлов“ и „Димчо Дебелянов“, интересът към които по традиция е голям.

Демографската статистика сочи, че децата не са равномерно разпределени по училищата. Освен това, с въвеждането на целодневното обучение до 7 клас по изискванията на новия Закон за предучилищно и училищно образование тази необходимост от общинско дофинансиране е възможно да отпадне, обясни на заседанието шефът на дирекцията по образование Лилия Христова.

Съветниците дадоха съгласие Общинският детски комплекс и Логопедичният център да се преобразуват в центрове за подкрепа на личностното развитие. Изискването е заложено в новия закон за образованието. Той дава избор дали центровете да съществуват самостоятелно или под обща шапка. Заради специфичната си дейност няма смисъл двете звена да се сливат, поясни Лилия Христова. Професионалната гимназия по горско стопанство и дървообработване „Николай Хайтов“ пък от държавна ще стане общинска.

Общинарите обсъдиха и нова Наредба за финансиране и приемане на проекти от неправителствени организации. Целта е да се синхронизират правилата, а финансирането да стане прозрачно. Затова вече ще се подават декларации за конфликт на интереси, ще има външни оценители, а общински служители няма да могат да бъдат партньори по тези проекти.

Общинският съветник Костадин Костадинов заяви, че няма да подкрепи наредбата, тъй като според него подобни проекти и програми не водят до реални резултати, а някои от тях дублират дейността на училищата и детските градини.