/ Община Варна
Хотелиери и фирми във Варна могат да подадат коригиращи декларации за определяне на такса битови отпадъци според количеството за 2021 г., в срок до 15 юли. Това реши с пълно единодушие Общинският съвет, съобщиха от пресцентъра на съвета.

На предходната сесия бе решено лицата, които в законоустановения срок до 30 ноември 2020 г. не са подали декларации, да имат възможността да го направят до 30 юни тази година.

Варна отново е домакин на най-мащабното театрално събитие в България

В Общинския съвет след това постъпи искане от Съюза на хотелиерите в обхвата на решението да бъдат включени и тези, които са внесли декларация, но искат корекция в данните.

Тъй като приетото на 15-ти юни решение все още не беше влязло в законна сила, съществува правна възможност, преди изтичане на срока за обжалване, Общинският съвет да отстрани допуснати непълноти в акта, се казва в мотивите на Тодор Балабанов, председател на ОбС, който предложи допълнението.

Решението дава право на фирмите до 15 юли да внесат еднократно коригираща декларация за вида и броя на необходимите съдове, както и за периода за осъществяване на дейността.

Важно уточнение е, че крайният срок за подаване на заявления за тези, които миналата година не са декларирали данни, остава 30 юни. Заради кратките срокове Общинският съвет допуска предварително изпълнение на решението.