Проведе се дискусия на тема "Социални услуги" във Варна
Проведе се дискусия на тема "Социални услуги" във Варна
Директорът на дирекцията представи политиките на общината в тази посока

Дискусия на тема „Социални услуги - реформа, възможности и предизвикателства“ се проведе днес в Община Варна.

Организатор на събитието е дирекция „Социални дейности“, а поводът - Световният ден на социалната справедливост, който се отбелязва на 20-ти февруари. Форумът бе открит от Коста Базитов, зам.-кмет, а в диалога се включиха представители на социални институции, сдружения и неправителствени организации в сектора, доставчици и ползватели на социални услуги.

„Приоритет в социална политика на Варна е доброто междуинституционално взаимодействие и споделената отговорност за развитието на социалните услуги, с цел удовлетворяване на обществените потребности“, каза Коста Базитов.

Директорът на дирекция „Социални дейности“ Таня Василева представи политиките на общината в тази посока, тя коментира и новите промени в Закона за личната помощ и Закона за социалните услуги.

Експертите дискутираха темите „Социални услуги – нормативна промяна, планиране, подходи за социална работа, инструменти за мониторинг и контрол“, както и „Кадрите в системата на социалните услуги - обучение, стандарти за професионална етика, мотивация и подкрепа.