Бяла с нов културен център
Бяла с нов културен център / снимка: Община Бяла

Нов културен център ще бъде изграден и оборудван в Бяла, съобщават от местната администрация. Проектът е на стойност над 2 млн. лв. и се финансира по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Срокът за изпълнение на договора е 30 месеца.

Общата цел на проекта е подобряване достъпа на населението на община Бяла до културни и свързани със свободното време и отдиха услуги. Конкретна цел е да създаде условия за развитие на изкуствата, културата и музейната дейност в общината чрез изграждане и оборудване на нов културен център в Бяла.

Предмет на проекта е създаване на Културен център чрез преустройство и пристройка на съществуваща сграда, намираща се на пл. „Европа“ в идеалния център на града и изграждане на павилион на изкуствата. Обемът на съществуващата сграда се запазва, като промяна ще се осъществи само в западна посока посредством пристройка на един етаж. Сградата ще помещава изложбена зала, работилница за ремонтна и реставрационна дейност, машинно помпено помещение, временна изложба, четири изложбени зали, клуб на културата, стая за научна работа, лапидариум, помещение за експонати, лаборатория и библиотека. Предвидено е помещение за многофункционална лекционна зала, както и сервизни помещения.

Клубът на културата е помещение, което ще служи и цели привличане, приобщаване и информиране на обществото към дейностите на Културния център. Функциите предвидени към клуба са с учебно – образователен характер насочени към деца, ученици, студенти, туристи и хора ангажирани към културния живот на Бяла. В клуба към Културния център ще се организират кръжоци, курсове, презентации, дебати.

Културният център ще бъде напълно достъпен и удобен за ползване от хора с увреждания, като е предвидено закупуване на специална платформа - подемник за хора с увреждания, както и вътрешен асансьор.