614 лева е средната заплата във Варненско
614 лева е средната заплата във Варненско / Sofia Photo Agency

Средната месечна заплата в област Варна през последните три месеца на 2009 година е 614 лева. Това сочи информация на Националния статистически институт и Териториално статистическо бюро-Варна. Възнаграждението е с 8 лева повече от средното за страната. Регионът се нарежда на четвърто място по заплащане след  София, Враца и Стара Загора. Там заплатите са съответно 783, 672 и 650 лева. В сравнение с третото тримесечие на 2009 сумата във Варненска област е нарастнала с 32 лева, а спрямо същото тримесечие на 2008 със 75 лева, сочат статистическите данни.

С най-високи заплати през последното тримесечие на 2009 се отличават секторите: „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 1215 лева, „Финансови и застрахователни дейности” – 1028 лева, „Добивна промишленост” – 832 лева, „Транспорт, складиране и пощи” – 770 лева, „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 839 лева, „Държавно управление” – 737 лева. В основния за областта сектор „Хотелиерство и ресторантьорство”, възнагражденията са най-ниски – 382 лева средно на месец, а в сектора с най-много наети, „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” те са 442 лева. В третия по наети сектор в областта, „Строителство” заплатата е 561 лева.

В основни сектори заплатата през последните месеци на 2009 е нарастнала значително  в сравнение с последното тримесечие на 2008 г. Това са „Строителство” – с 24.9%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – с 22.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 20.5%, „Хуманно здравеопазване и социална работа”. Възнагражденията на мъжете  изпреварват тези на жените със 152 лева, сочат статиситческите данни.

Близо два пъти по-голям е броят на напусналите работа през последните 3 месеца на миналата година, отколкот на назначените. Със 7.6 % са намалели наетите на работа през четвъртото тримесечие на 2009 година. Към 31 декември миналата година те са 156 555 души. В сравнение със септември месец 2009 броят на наетите е намалял с 12 874 човека. По-големият процент от отчетения спад е в обществения сектор-11.4 %. В частния намалението е с 7.6 %. Делът на наетите в обществения сектор намалява непрекъсанто и в края на 2009 година е 22 % от всички наети, при 22.8 % за 2008 година.

В структурата на назначените в икономическите сектори най-голям е дела при „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”-23 %, „Преработваща промишленост”-14.5 %, „Строителство”-8.9 % , „Транспорт, складиране и пощи”-8.1 %, „Хотелиерство и ресторантьорство”-7.2 %. В тези сектори е регистрирано и най-голямо намаление  на наетите спрямо края на 2008 г., съответно: „Строителство” – с 27.8%, „Хотелиерство и ресторантьорство” – с 15.1%, „Транспорт; складиране и пощи” – с 13.4%, „Преработваща промишленост” - с 12.7%  и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - с 10.2%. Увеличен е персонала в секторите „Образование” и „Хуманно здравеопазване и социална работа” съответно с 4.7% и 4.1%, а също и в секторите „Операции с недвижими имоти” и „Професионални дейности и научни изследвания”.