/ Община Варна
20 деца на медици посещават детска градина "Д-р Петър Берон" и ясла "Приказен свят" от днес.

Детска градина и ясла за децата на медиците и във Варна

Услугата е на разположение на работещите в здравните заведения на територията на община Варна до 21 декември.
Родителите могат да заявяват различни дати за посещение.

В зависимост от потребностите им могат да се възползват от целодневна или полудневна грижа, съобщават от дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна.

На място се осъществяват индивидуални занимания по интереси, свързани с разнообразни дейности, дидактични игри на интерактивна дъска, видео филми с образователна и развлекателна насоченост, разнообразие от подвижни игри за физическа активност. Не се провежда учебен процес.

Осигурено е целодневното хранене на децата. И двете заведения се намират в района, където са съсредоточени най-много болници в града. За времето на прилагане на въведените противоепидемични мерки ДЯ „Приказен свят“ (ул."Чаталджа" № 111), могат да посещават деца в яслена възраст. За малчуганите от 3 до 9 години услугата е организирана в ДГ „Д-р Петър Берон“ (бул. „Генерал Колев“ 92).

За три денонощия: 565 новозаразени във Варненско и 21 жертви

Медицинските работници, които искат да се възползват от услугата, трябва да попълнят заявление до кмета на община Варна, в което да посочат възрастта на детето и вида на услугата. Във връзка с организация на храненето на децата заявлението трябва да се  изпрати не по-късно от 24 часа преди желаната дата за постъпване.

Ако има дете на специален режим, родителите задължително трябва да информират персонала. Заявлението е качено на сайта на Община Варна, дирекция „Образование и младежки дейности“, https://www.varna.bg/bg/90.

Документът трябва да се изпрати на e-mail: varnamds@gmail.com - за деца от 3 до 9 години,  и на е-mail: zdrave@varna.bg - за деца до 3 години. Телефони за връзка: дирекция "Образование и младежки дейности - 0882/567-008; ДГ "Д-р П. Берон" - 0877/299-771, дирекция "Здравеопазване" - 052/820-239.