/ БТА
За пръв път на изборите за народни представители днес имат възможност да гласуват 928 младежи от община Търговище. В самия изборен ден пълнолетие навършват седем от тях. Общият брой на рождениците в общината днес е 193, информират от пресцентъра.

Според избирателните списъци, изготвени от ГРАО на национално ниво, в общината има 56 406 избиратели. В град Търговище те са 35 757, а в населените места - 20 449.

Паспортните служби в област Търговище ще работят и този уикенд

В две отделни подвижни урни ще могат да упражнят правото си на глас хората с увреждания и карантинираните. Така ще гласуват съответно 44 и 32 граждани.
Също две са образуваните избирателни секции в областната болница. В тази в COVID-зоната ще гласуват 31 души, а в другата - 22 пациенти от останалите отделения на лечебното заведение.

БТА

Община Търговище осигурява и специализиран автомобил за придвижване до избирателните секции на граждани с увреждания на опорно-двигателния апарат и на зрението. Избирателите ще могат да ползват общинския автомобил, след подаване на заявка на телефони 0601 6 86 50 и 0879 292 805 през целия ден. Те следва да представят пред съответното длъжностно лице експертно решение на ТЕЛК за инвалидност, не по-малка от 71%, или епикриза, доказваща временната невъзможност или съществени затруднения за придвижване.
БТА