/ Община Велико Търново
Таксата за битови отпадъци в община Търговище няма са бъде увеличена през 2022 година, съобщиха от общинската администрация.

През тази година за пръв път проектът на план-сметката е публикуван и за обществено обсъждане в сайта на общината. Гражданите могат да дават предложения и становища по нея в срок до 17 декември на имейл адреса на общината или в Центъра за административно обслужване на администрацията.

План-сметката за догодина възлиза на малко над 7,5 млн. лева. Разходите по нея обаче се очаква да са с близо половин милион лева повече от приходите от таксата за битови отпадъци, която финансира план-сметката. По думите на кмета д-р Дарин Димитров недостигът ще бъде покрит от други местни приходи от бюджета на общината. Той е категоричен, че ръководството на общината няма да позволи това да доведе до повишаване на таксите, влошаване на хигиената или на честотата на сметоизвозването.

От общината посочват още, че продължава работата по изграждането на новата клетка на депото край село Пайдушко. В момента вървят изкопните дейности на клетката. Тя ще е с площ от 30 дка и е наполовина готова. Строежът се финансира с 2,5 млн. лева от отчисления, които са върнати на общината по искане на кмета. Наличната сума е достатъчна за изграждането на тялото на новата клетка, за да може да започне депониране на отпадъците там, след приключване на строителството. След това вече поетапно ще се изграждат обслужващи постройки, път, осветление, озеленяване и други, за които допълнително ще се търси финансиране. Очакванията са в края на 2022 година общината да извозва битовите си отпадъци на депото в Пайдушко.
БТА