/ iStock/Getty Images
Община Търговище набира потребители за Центъра за възрастни хора с невъзможност за самообслужване в село Съединение. Той е с капацитет от 15 души и е изграден по Оперативна програма "Региони в растеж", съобщават от местната администрация.

В Центъра ще се осигури възможност за настаняване в среда, близка до семейната.

Специално нает и обучен персонал ще оказва съдействие за постигане в максимална степен на самостоятелност на потребителите. На тях ще се осигуряват още здравни, образователни и други съпътстващи услуги. Настаняването ще е безплатно през първата година от функционирането на Центъра.

Дариха незаконен улов на риба на Дом за стари хора

Кандидатите трябва да са над 65 г., с ограничения или в невъзможност за самообслужване. Не могат да бъдат настанявани хора, нуждаещи се от постоянни специализирани медицински грижи.

Документи ще се приемат целогодишно. При запълване на капацитета на Центъра, заявленията ще се вписват в регистър на чакащите потребители
БТА