Самарянска къща
Самарянска къща / ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“ ремонтира и оборудва помещения в "Самарянска къща"
Кризисният център „Самарянска къща“ беше ремонтиран и получи ново оборудване от ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3“.
 
Дарението ще даде повече сигурност и спокойствие на  настанените в  центъра хора в нужда и ще улесни достъпа им до качествени социални услуги, чиято важност нараства в условията на пандемията от COVID-19.
 
В рамките на ремонтните дейности, в „Самарянска къща“ беше пребоядисано, отоплено и оборудвано със съвременни техника пералното и гладачно помещение, а стаята за почивка на персонала, който полага 24-часови дежурства, беше обзаведена с нови мебели и  електроуреди.
 
Кризисният център вече разполага и с обособена зона за изолация, необходима заради пандемията. Зоната включва стая,  напълно обзаведена с удобна мебелировка и всичко необходимо за пълноценно пребиваване, както и прилежащи към нея ремонтирани и преоборудвани баня и тоалетна.
 
Кризисният център „Самарянска къща“ е най-големият функциониращ център в страната, който предлага краткосрочни социални услуги, чиято основна цел е подкрепа на процеса по възстановяване на пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, жени и деца, чрез осигуряването на защитена среда и оказването на професионална помощ. Институцията функционира от 16 години и е с капацитет от 15 места.
 
Срокът за настаняване е до 6 месеца, съобразно индивидуалните потребности на настанените. На пострадалите лица се предоставя подслон, задоволяване на базисни потребности, правно, социално и психологическо консултиране. В рамките на „Самарянска къща“ работят 11 висококвалифицирани специалисти, които ежедневно отделят време и грижи за изпадналите в беда.
 
През последните години „КонтурГлобал Марица Изток 3“ инвестира над 4 милиона лева за проекти в полза на обществото. Основната част от средствата са предназначени за местните общности.