документи
документи / Dariknews.bg
Бойчо Биволарски, Пламен Русев, Явор Гънчев, Румен Димитров и Михаил Михайлов са общинските съветници, част от комисия, която в едномесечен срок трябва да намери вариант, който да удовлетвори страните по казуса в кв. „Казански“. Във Временната комисия ще участват и представители на общинска администрация.

„Този казус не търпи отлагане, защото хората протестират, а предприемачът има нужните разрешения и още утре може да започне работа. Имаме нужда от сближаване на позициите на строителите и общината. Става дума за имот, който е частна собственост, с издадено разрешение за строеж. Хората очакват от нас заедно да решим въпроса. Не бива да се отлага във времето“, коментира кметът Живко Тодоров.

Дебати на последното преди лятната ваканция заседание на местния парламент предизвика предварително съгласие за издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“ и неговата замяна с друг. Съветниците не подкрепиха внесеното от администрацията предложение, което включваше замяна на спорния имот с друг в центъра на града.