среща
среща / netinfo
Предстои почистване и преасфалтиране на велоалеята към село Овощник. За това се разбраха представители на местната управа с неправителствени младежки организации, които проявяват силен интерес към здравословния начин на живот.
 
За велоалеята – Казанлък – Овощник, Розово неправителствените организации поеха ангажимента да организират почистване, а от общината обещаха машини и оборудване. Общата работа ще започне при подходящи метеорологични условия и достатъчно доброволци, които да се включат в почистването.
 
Сред обсъжданите теми бе и бъдещето на стария път към с.Копринка и предизвикателствата, свързани с неговото реновиране. След реконструкцията на надлеза към Арсенал това е най-голямото финансово перо в бюджета на Община Казанлък. Бяха разгледани варианти за етапно завършване на отделни отсечки от стария път или изграждане на велоалея само към с. Копринка и Язовира, но окончателното решение предстои.
 
Участниците в срещата обмислят да се създаде Обществен съвет с представители на местната власт и младежките организации за по-добър диалог при изготвянето и планирането на бъдещи дейности по реконструкция и изграждане на велоалеи в общината.
 
Изграждането на нови велоалеи и реновирането на настоящите са един от приоритетите на Общината за 2019г. Трасето от града към селата Розово и Овощник е сред заложените за изграждане нови велоалеи в Общия устройствен план на Казанлък, за което могат да бъдат осигурени средства от отпуснатите в края на миналата година от Правителството целеви средства, от които 200 000лв. са предвидени за велоалеи.