компютър
компютър / dariknews.archive
От 27 ноември са променени условия на мярката „Заетост за теб”, а целта е да бъдат удовлетворени в по-голяма степен нуждите и на бизнеса, и на безработните.

Промените са:

1.Увеличение на субсидирания период на заетост до 6 месеца,

2. Вместо досегашните 3 месеца; намалява се ангажиментът на работодателите за запазване на 75% от новонаетия персонал за период равен на половината от периода на субсидираната заетост (до този момент условието беше за запазване на заетите работни места за период, равен на целия период на субсидираната заетост);

3. Увеличава се максимално допустимият размер за заявени нови работни места, за които може да кандидатства работодател, спрямо списъчния състав на персонала за 2019 г. за месеца, съответстващ на месеца на подаването на заявката. Той се разпределя по следния начин: до 10 души се допуска да наеме до 4 лица;до 50 души се допуска да наеме до 20 лица;до 250 души се допуска да наеме до 50 лица; над 251 души (вкл.) се допуска да наеме до 100 лица.

4.Допустими за подкрепа са и общинските предприятия по чл.52 от ЗОС.

Вече могат да се подават електронни заявки по новите условия.

Всички работодатели с активни договори за осигуряване на заетост (наетите лица са в период на субсидирана заетост), ще могат да се възползват от новите възможности чрез подписване на Допълнително споразумение. За целта трябва писмено да уведомят съответната Дирекция „Бюро по труда”, където могат да получат и допълнителни указания.

Всички работодатели, които искат да се възползват от промените, но заявките им се обработват в момента, ще може да удължат срока на субсидирана заетост при сключването на договора, но за разкриване на допълнителни свободни работни места (до максимално допустимите за тях спрямо новите условия на проекта) ще трябва да подадат нова електронна заявка, считано от 27 ноември.  

Промените в срока на субсидираната заетост от 3 на 6 месеца ще осигурят на безработните лица по-добра мотивация за включване в по-продължителна заетост, а работодателите ще бъдат по-продължително подкрепени в предстоящия есенно-зимен кризисен период.