/ iStock/Getty Images
Община Стара Загора търси лица, които да извършат преброяване на безстопанствените кучета на територията на всички населени места в Общината.

Преброяването трябва да се извърши в рамките на месец ноември. Преброителите трябва да отговарят на следните минимални изисквания - опит в областта на статистиката или на ветеринарната медицина.

В Златоград кастрират и обезпаразитяват бездомни животни

За преброяването са необходими четири лица, които ще бъдат сформирани  в два екипа – един за територия на град Стара Загора и втори- за останалите населени места в общината.Техническото и материално обезпечаване по преброяването ще бъде за сметка на община Стара Загора.

Към двата екипа могат да участват доброволно и  представители на организации за защита на животните.

Срокът за подаване на документи от кандидатите е до 29 октомври в Деловодството на Община Стара Загора.

Необходимите документи са:

- Заявление за участие в свободен текст;

-Диплома за завършено подходящо образование, с оглед условията в наредба №4;

-Документ, удостоверяващ опит в областта на статистиката и ветеринарната медицина;

-Копие на документ за самоличност.
 
община Стара Загора