/ iStock/Getty Images
Набират се преброители и контрольори в Община Стара Загора за Преброяване 2021.

То ще започне на 7 септември и ще приключи в 20.00 часа на 3 октомври.

От 25 май до 10 юни кандидатите в Стара Загора могат да подават необходимите документи в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, всеки работен ден от 08:30 до 17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

При предстоящото преброяване за Община Стара Загора ще бъдат ангажирани над 430 преброители и 120 контрольори, които ще преминат специално обучение и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Кандидатите за преброители и контрольори трябва да са пълнолетни лица, да имат средно образование, технически познания и умения за комуникация. В кампанията могат да се включат и студенти.

Преброителите ще бъдат с работно време от 8:00 часа до 20:00 часа, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебната карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители.

Заплащането на преброителите и контрольорите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.