/ Мини Марица изток
За първи път у нас, на територията на „Мини Марица-изток” ЕАД, се изграждат два уникални роторни багера с помощта на 500-тонни автокранове.

Изпълнителният директор на "Мини Марица-изток" с поздрав за Великден

Дружеството успешно изпълнява Договор с реф.№ ММЕ/BWE „Проектиране, изработка, доставка, изграждане и пускане в експлоатация уникални роторни багери от типа SRs 2000 и SRs 200 в „Мини Марица-изток” ЕАД, България”.

На 7 май започна изграждането на горния строеж на багер KWK-2000. За целта на монтажната площадка в рудник „Трояново-север” бяха ситуирани два 500-тонни автокрана LIEBHERR LTM 1500-8.1. Огромните автокранове са наети от изпълнителя по договора - Консорциум „Фамур - Българска енергетика” и ще работят две седмици на монтажната площадка.

За това време ще бъде изграден горният строеж на багер KWK-2000, като се качат въртящата платформа на багера – 98 тона, балансовата му стрела - 155 тона, роторната  стрела - 112 тона, подвижната мачта – 45 тона и неподвижната мачта – 46 тона.
 
Мини Марица изток