демонстрация
демонстрация
Националният етап на 17-ото ученическо състезание "Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации” ще се проведе на 27 юли от 9:00 часа в парк „Пети октомври”. Очаква се награждаването на победителите да е около12:00 часа.
 
Представителни отбори от всички области ще премерят сили, като демонстрират знания, умения, съобразителност и бързина за действия при земетресение, наводнение, пожари, химическа авария и оказване на първа долекарска помощ.
 
Целите на състезанието са да се провери нивото на придобитите от учениците знания и навици за действие при природни бедствия, пожари и промишлени аварии през основния курс на обучение в училище, да възпитава състезателите в чувство на другарска взаимопомощ и работа в екип при възникване на кризисни ситуации, да популяризира обучението за действие при извънредни ситуации.
 
Инициативата е част от Националния календар за извънучилищни дейности на МОН за учебната 2018/2019 г. Организатор на проявата е  ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и Национален дворец на децата, в партньорство с Община Стара Загора  и Българския червен кръст – Стара Загора.