Търсят жени за бране на ягоди и боровинки в Испания
Търсят жени за бране на ягоди и боровинки в Испания / dartsnews.bg
Търсят се 800 жени между 25 и 40 години за работа в Испания, с опит в селското стопанство за бране на ягодите, да издържат физически на високите температури през пролетта в парниците. Познания по испански език ще се ценят, но не са задължителни.
 
Може да кандидатствате в  бюрото по труда по местоживеене - по настоящ или временен адрес. За ДБТ Стара Загора посетете стая 106 или 111.
Предвижда се интервютата за подбор да се проведат в началото на м. януари 2018 г. Крайна дата за кандидатстване: 05.1.2018 г.
 
Брутна заплата - 40,39 евро/ден. След удържане на частта от вноски за ДОД от работника – нето 38,92 евро/ден. На края на месеца се удържа и сумата за социално осигуряване, дължима от работника за всеки изработен ден.
 
Настаняването е безплатно и се предоставя от работодателя, храната е за сметка на работника. Заминаването се заплаща от работника; завръщането в България е за сметка на работодателя.
 
Начална дата за започване на работа 1.02.2018 година.