/ www.sxc.hu
Областният екип по приемна грижа в Старозагорско набира кандидати за приемни родители от партньорските общини. С приоритет са кандидатите, които искат да се грижат за дете, във възрастовата група 0-3 години.

Обучават кандидатите за приемни семейства в Старозагорско

До четири месеца продължава проучването и оценката на възможностите на желаещите да предоставят социалната услуга „Приемна грижа“. Всички професионални приемни семейства са финансово обезпечени в периода, в който полагат грижи за приемно дете.
 

Отчитат ръст на родените бебета в Стара Загора

Всеки желаещ да кандидатства или да получи повече информация, може да се обърне към Областния екип по приемна грижа на адрес:
 
гр. Стара Загора, ул. „Христо Ботев“ 205
гр. Казанлък, ул. „Войнишка“ 25
 
За контакти: Десислава Генчева – Началник на Областен екип по приемна грижа, тел. 0878/799373, 042/681 479.
 
51 са утвърдените професионални приемни семейства в Област Стара Загора. От тях 21 семейства са в Община Стара Загора, 14 в Община Казанлък, в Община Чирпан те са 11, в Община Мъглиж – 3 приемни семейства и по едно професионално приемно семейство има в Общините Павел Баня и Раднево.
 
Момиченце е първото бебе за новата година

Област Стара Загора е една от 28-те области в страната, включени в Проект „Приеми ме 2015“, развиващ социалната услуга „Приемна грижа“ в страната. Проектът  е финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

Изпълнява се от Агенцията за социално подпомагане в партньорство с общините в България. Проект „Приеми ме 2015“ се развива на областно ниво, като от област Стара Загора са включени общините Стара Загора, Казанлък, Чирпан, Мъглиж, Павел Баня и Раднево.