/ Община Горна Оряховица
Обявени са  185 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски, както следва:

От Стара Загора започва кампанията "Бъди войник"

-Във в. ф. 28610 – София-5 длъжности;
-Във 2-ра механизирана бригада-40 длъжности /25 в Стара Загора/;
-В 61-ва механизирана бригада-40 длъжности;
-В Единен център за начална подготовна-23 длъжности;
-В Бригадно командване-12 длъжности;
-Във в. ф. 26240 – Сливен-15;
-В 4-ти артилерийски полк-10 длъжности;
-Във в. ф. 42600 – Мусачево-10 длъжности;
-Във в. ф. 28330 – Смолян-10 длъжности;
-В 110-ти логистичен полк-20 длъжности.


Кандидатите за участие в конкурса, трябва да отговарят на следните изисквания:

-да имат средно или по-високо образование;
- към датата на приемане на военна служба, да не са по-възрастни от 28 години;
-да са годни за военна служба;
- да не са осъждани и срещу тях да няма образувано наказателно производство;
- да нямат друго гражданство;
- да не са уволнявани дисциплинарно от военна служба;
-да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
-да са психологично пригодни.


До 22 март кандидатите за вакантни длъжности могат да подадат чрез структурите на Централно военно окръжие писмено заявление и комплект документи.