/ БГНЕС
Тракийски университет - Стара Загора организира безплатни курсове и семинари, предназначени за земеделски стопани и заети в техните стопанства лица.

Курсовете са 30 учебни часа (4 дни). Темите са:

1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни  заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.
2. Идентификация на селскостопанските животни за нуждите на регистрация, обявяване и ликвидиране на болести по животните и последващо компенсиране на щетите. Повторно населване на животновъдните обекти след ликвидиране на епизоотично огнище.
3. Ветеринарно-медицински изисквания за превенция, контрол и ерадикация на заразни заболявания по животните и повишаване биосигурността на животновъдните обекти.
4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация.
5. Хуманното отношение към селскостопанските животни, като комплексна мярка за повишаване на продуктивността и предотвратяване появата на заболявания.

Старт на кръстосаните проверки за Кампания 2021

Семинари-18 учебни часа
(2 дни). Темите са:

1. Дивите животни като фактори за разпространение на заразни заболявания в страната. Биологична сигурност при ловни дейности. Преработка на месо и вътрешни органи. Реализация на получените животински продукти.
2. Подготовка на земеделски стопани за намаляване на риска от природни бедствия и кризи от епизоотологичен характер.
3. Пчеларство и здравеопазване на пчелите.
4. Противоепидемични мероприятия в животновъдни обекти: дезинфекция, дезинсекция, дератизация.
5. Предизвикателства за осигуряване на биосигурност във ферми със свободно, пасищно и биологично отглеждане на селскостопански животни.

Участниците получават безплатно:

-Транспорт от цялата страна до базите на Тракийски
университет в Стара Загора и обратно;
- Ежедневна закуска, обяд, вечеря и кафе-паузи през
деня;
- Нощувки в реномиран хотел в Стара Загора;
- Лекционни материали и консултации от лекторите;
- Сертификат за обучението.

Всеки земеделски стопанин и негов служител може да  участва максимум в 2 курса и 5 семинара.

Земеделските стопани и заетите в техните стопанства лица могат да заявяват желание за участие в курсове и семинари на: 042699271 - Ана Георгиева, техн. сътрудник, 042699250 - Милен Господинов, техн. сътрудник или на имейл: proekti.tru@gmail.com.
 
Тракийски университет