/ ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3
ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3” осигури нова медицинска апаратура на болницата в Гълъбово , в рамките на проекта си за подпомагане на болничното заведение, стартирал през септември.
 
Дарението включва мултипараметрични монитори, централна мониторна станция, дистанционни модули, ЕКГ, дефибрилатор, реанимационни болнични легла, перфузори, пулсоксиметри и система за дигитализация на рентгенови снимки.
 
Оборудването на стойност  61 000 лв. е вече доставено в МБАЛ Гълъбово и допълва дарените в края на 2020 г. система за мониториране на пациенти, оборудване за линейки, мобилен апарат за рентгенографии на бял дроб и други.

100 000 лева за борбата с COVID-19 дари ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“

"Новото оборудване ще подобри диагностицирането, лечението и транспортирането на болните и значително ще увеличи готовността ни да реагираме в тежки ситуации", заяви доктор Гошо Грозев, директор на МБАЛ Гълъбово.
 
В рамките на проекта ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3" осигури и респиратор за интензивна грижа за пациенти в болницата в град Гълъбово. Животоподдържащата техника на стойност над 39 000 лв. беше доставена през м. септември т.г. От началото на пандемията от Covid-19  компанията на няколко пъти дари и предпазни облекла и консумативи, средства за дезинфекция и бързи тестове на болничното заведение. Благодарение на ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3“ кислородната система на болницата също бе изцяло ремонтирана и осъвременена, за да се осигури надеждна грижа за пациентите в нужда.
 
ТЕЦ КонтурГлобал Марица Изток 3