парола компютър
парола компютър / iStock/Getty Images
Временно се спира достъпът до електронната система за подаване на документи за прием в детските и учебните заведения в Стара Загора.
 
Причината е превантивна мярка поради появилата се информация в интернет за пробив в платформата. Фирмата-разработчик „Информационно обслужване“ АД извършва в момента проверка по сигурността.
 
Системата е инсталирана на сървър на Община Стара Загора и е  защитена от неоторизиран достъп. Родителите осъществяват влизане в системата чрез въвеждане на ЕГН и номер на Лична карта, като за верността на данните се проверява в базата данни на населението в общината.
 

За злоупотребата с лични данни от Общинска администрация напомнят, че се носи наказателна отговорност.