/ IStock
Заболеваемостта в област Стара Загора от COVID-19 към 25 октомври е 170,7 на 100 000  от населението, което означава, че регионът вече е в червената зона за разпространението на заболяването.
 
До 30 октомври е срокът за разкриване на кабинети за пробонабиране на материал за PCR изследване за COVID-19, гласи заповед на директора на РЗИ-Стара Загора д-р Станимир Станков. Пробонабирането се извършва на лица със симптоми суспектни за COVID-19. Не се допуска изпращане на проби за PCR диагностика на лица, които нямат клинични оплаквания.
 
Кабинетите ще работят от 9:00 до 12:30 часа всеки делничен ден. След приключване на работното време материалите се транспортират до лабораториите за PCR диагностика, не по-късно от 13:30 часа.
 
Лабораторията на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД обслужва общините Раднево, Гълъбово, Чирпан, Братя Даскалови, Опан, Стара Загора.
 
Лабораторията „Медицински център Трета поликлиника“ ЕООД обслужва общините Казанлък, Николаево, Гурково, Павел баня и Мъглиж.
 
След излизане на резултатите от лабораториите за PCR изследване, пациентите положителни на COVID-19 и с индикации за хоспитализация се насочват поетапно към УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД, а от 29 октомври към „МБАЛ Тракия” ЕООД;
 
От 2 ноември-към „МБАЛ - МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора
 
„МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък по предварително определен график.
 
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД се задължава да осигури 70 легла за лечение на пациенти, положителни на COVID-19 и 14 легла за интензивно лечение.
 
МБАЛ „Тракия” ЕООД се задължава да определи 20 легла за лечение на положителни на COV1D - 19 и 6 легла за интензивно лечение.
 
„МБАЛ - МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора се задължава да определи 10 легла за лечение на пациенти, положителни на COVID-19 и 6 легла за интензивно лечение.
 
 „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък се задължава да определи 19 легла за лечение на пациенти, положителни на COV1D-19 и 5 легла за интензивно лечение.
 
Графикът за прием на четирите лечебни заведения е както следва:
  •  УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович” АД приема пациенти до достигане на 80% от капацитета от определените легла за лечение;
  •  „МБАЛ Тракия” ЕООД приема пациенти до достигане на 80% от капацитета легла за лечение;
  •  „МБАЛ - МК Св. Ив. Рилски” ЕООД клон Ст. Загора приема пациенти до достигане на 80% от капацитета легла за лечение;
-„МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък приема пациенти до достигане на 80% от капацитета легла за лечение;
 
Общинските лечебни заведения определят сектори за лечение на пациенти с възпалителни заболявания на дихателната система, отрицателни на COVID-19.
 
Графикът за работа на общинските лечебни заведения е както следва:
  •  „СБАЛПФЗ-Ст. Загора” ЕООД гр. Стара Загора - приема отрицателни на COVID- 19 чрез PCR тестове пациенти от община Стара Загора за лечение на възпалителни заболявания на дихателната система - 50 легла.
  •  „МБАЛ Д-р Христо Стамболски” ЕООД гр. Казанлък — приема пациенти отрицателни на COVID-19 чрез PCR изследване пациенти с възпалителни заболявания на дихателната система от общините Казанлък, Павел баня, Мъглиж, Николаево и Гурково - 8 легла.
  •  „МБАЛ-Чирпан” ЕООД гр. Чирпан, „МБАЛ д-р Д. Чакмаков - Раднево” ЕООД гр. Раднево, „МБАЛ” ЕАД гр. Гълъбово, приемат пациенти от съответните общини с възпалителни заболявания на дихателната система и с отрицателен на COVID-19 резултат установен чрез PCR изследване. Броят на разкритите легла не може да бъде по-малък от 10 % от общия брой легла с които лечебното заведение има сключен договор с НЗОК.
 
При констатиране на положителен за COVID-19 пациент в „КОЦ-Ст. Загора” ЕООД гр. Стара Загора и „ЦПЗ-Ст. Загора” ЕООД гр. Стара Загора, същият се насочва за лечение в приемащото лечебно заведение.
 
 Пациенти с респираторна симптоматика и отрицателни на COVID-19, хоспитализирани в „КОЦ-Ст. Загора” ЕООД и „ЦПЗ-Ст. Загора” ЕООД, се насочват за лечение в СБАЛПФЗ -Стара Загора ЕООД.