съд
съд / iStock/Getty Images
Шест лица са осъдени по обвинителни актове и споразумения на Районна прокуратура-Казанлък за нарушаване на карантина по време на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка.

За периода от месец март до месец юни, в съда са внесени 12 обвинителни акта и едно споразумение.

Осъдени са 6 лица, от които 5 мъже и едно непълнолетно момиче.

Наложени са следните наказания: спрямо 5 лица е определено условно наказание от 1 година "лишаване от свобода" с изпитателен срок от 3 години, едно лице е с наказание "пробация", 4 лица са с наложено наказание "глоба"  в размер на 10 000 лева, а едно лице е с наложено наказание "глоба" в размер на 5 000 лева.

Посочените осъждания са влезли в законна сила.

Насрочени за разглеждане в съдебна фаза са още 7 наказателни производства.

Водят се разследвания по други 20 досъдебни производства срещу 20 лица.