/ ThinkStock/Getty Images
Пътуващ семинар на тема „Социалните предприятия - възможност за подкрепена заетост и трудова интеграция на хората с увреждания“, ще се проведе на 10 септември, от 14.00 до 17.00 часа в Регионална библиотека „Захарий Княжески“ в Стара Загора.

„Beerфестът“ в Стара Загора: Много забавления, музика и бира (СНИМКИ)

Той е по проект „Популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество чрез извършване на изследвания на добри практики и провеждане на пътуващи семинари. Проектът е финансиран от Фонд „Социална закрила“ и предвижда провеждането на 6 пътуващи семинара в следните градове: София, Стара Загора, Велико Търново,

Габрово, Пловдив и Русе, организирани от „Трудово лечебно стопанство“ ЕООД. По време на семинарите ще бъдат осъществявани срещи с представители на бизнеса и работодатели, както и действащите социални предприятия.

Ще бъдат представени примери за други добри практики на европейско ниво, за партньорство между социалните предприятия и бизнеса, както и възможностите на центровете за защитена заетост като важно звено в процеса на социална и трудова интеграция на хората с увреждания.

По този начин ще се акцентира върху позитивите, които социалното предприемачество носи, както и върху социалната интеграция и ресоциализация на хората с увреждания. Целта на семинарите е да се популяризира дейността на социалното предприятие, да бъдат привлечени партньори и съмишленици от представители на големите бизнес организации и фирмите в регионите.

Академия за иновации в бизнеса организират в Стара Загора

Лектори са д-р Марина Стефанова, дългогодишен експерт „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и социалната политика; Даниела Пеева - дългогодишен експерт „Корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие“, член на Консултативния съвет по КСО към Министъра на труда и социалната политика.

„Трудово лечебно стопанство” ЕООД е развиващо се социално предприятие, специализирано предприятие на хора с увреждания. Ние сме едно от малкото в страната дружества, което все още осъществява терапия чрез труд на хора с ментални проблеми.

Основната ни цел е да подпомагаме рехабилитацията и социалната интеграция на хората с увреждания, посредством активното им включване в трудовия процес. Този вид терапия е метод, чиято основна цел е интегриране на индивида и улесняване на ежедневните му дейности, необходими и важни за него“, казват организаторите.