болница Стара Загора
болница Стара Загора / УМБАЛ
С около 3 млн. лева ще бъде увеличен капиталът на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора в края на тази календарна година, което създава финансова стабилност на дружеството  и то няма да бъде декапитализирано, съобщи изпълнителният директор на лечебното заведение проф. д-р Йовчо Йовчев.

За поредна година болницата ще приключи с положителен финансов резултат. През 2019 г. печалбата на лечебното заведение достигна до 2,7 млн. лева, а очакванията за 2020 г. са размерът ѝ да достигне тази сума или да е по-голям спрямо нея.

„Благодарение на всички работещи в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора ръководството успя да намали драстично просрочените задължения през годините и те вече са на стойност под 7 млн. лева“, посочи директорът.

През 2020 г. Университетска болница „Проф. д-р Стоян Киркович“ е покрила всички задължения по изпълнителни дела към контрагентите, унаследени от 2014 г. на стойност 12,4 милиона лева, в това число и към най-големите задължения за 8,2 млн. лева към „EVN  България“ и към фирма „Фьоникс фарма“.  В момента лечебното заведение няма просрочени задължения към фирмите за доставка на газ за отопление, ВиК и за консумативи.  

През изминалата година, на фона на финансова дисциплина и увеличената дейност в лечебното заведение, бяха повишени основните месечни възнаграждения на  служителите в Университетска болница. Ръководството прави задълбочен анализ за дейността на всяка структура, за да може да продължи политиката на повишаване на доходите на лекарите и медицинските специалисти, но това са стъпки, които следва много внимателно да бъдат анализирани и след това изпълнени.

Положителният финансов резултат предоставя възможности и е основа за внедряването на нова апаратура в клиниките и отделенията, която е уникална за Югоизточна България. Техниката ще повиши диагностичния процес и ще допринесе за подобряване на терапевтичните възможности при пациенти със социално значими заболявания.

„Основните приоритети на лечебното заведение през 2021 г. са насочени към  продължаване на политиката на стриктно спазване на финансова дисциплина, което  дава възможности за повишаване на основните месечени заплати и изплащане на допълнителни финансови възнаграждения в клиниките и отделенията.

Това са принципи на управление, които са доказали своята ефективност през изтеклите три години и които предоставят широки възможности за развитие на всяка една от структурите на  УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД – Стара Загора. През предстоящата година ръководството на болницата има амбицията и намеренията да бъдат разкрити нови дейности и да се продължи с модернизацията на клиничната база в съответствие със стандартите на Европейския съюз за апаратурна и кадрова обезпеченост“, заяви изпълнителният директор.

Проф. Йовчев припомни, че основната заплата през 2015 г. на лекар в Университетската болница в Стара Загора е била 750 лева, а през изтеклата  2020 г.- 1100 лева, което съставлява 68% увеличение.

В началото на следващата година предстои да бъде открита модернизираната Клиника по хемодиализа, ще приключи модернизацията и на други клиники, които са изцяло обновени според изискванията на стандартите по съответните специалности.

Предстои подмяна на част от отоплителната инсталация на цялото лечебно заведение. Продължава доставката на съвременна медицинска апаратура за диагностика и лечение. Очаква се да пристигне 32-слайдов скенер.