среща
среща / Тракийски университет
Ректорът на Тракийски университет доц. Добри Ярков и съветникът на министъра на образованието и зам.-декан по научната и приложната дейност, иновативни и образователни проекти и финанси на факултет "Компютърни системи и технологии" в ТУ-София проф. Огнян Наков, обсъдиха бъдещото обучение на студенти по Информационни технологии.

IT-технологиите са желана специалност, както от Тракийския университет, така и от бизнеса и от общинското ръководството, заяви доц. Добри Ярков. Работи се по  създаването на екипи за разработването на учебните планове и на учебните програми, както и на методологията.

"Целта е да се въведе иновативно обучение на тези специалисти в областта на IT-технологиите, информатика и компютърни науки, както и в направление Комуникационна и компютърна техника. Търсим възможности за стартиране на обучение на студентите още през настоящата учебна година. Разчитаме на подкрепата на катедрата по Математик и информатика, за допълване на състава, за нови хора-професионалисти на високо ниво, които наистина да обучат специалисти в IT-сектора".

Ректорът посочи още, че се обсъждат варианти за съвместна дейност и двустранно сътрудничество с други университети за създаване на национални и европейски университетски мрежи. В тях обучението ще бъде по единни програми, общи стандарти за качество, еднакви учебни планове и общи дипломи.