белошипа ветрушка
белошипа ветрушка / Зелени Балкани
Въпреки снега и ниските температури, които обхванаха по-голяма част от страната през изминалите почивни дни, първата белошипа ветуршка се завърна от далечното си зимуване в Африка. Тези редки соколчета са птици които мигрират далеч на юг през зимните месеци и се завръщат в района на гнездене през пролетта. Подобно на щъркелите и лястовичките, те са типични мигранти предпочитащи топлите африкански страни за презимуване.

В създадената от Зелени Балкани колония на белошипи ветуршки в Сакар, вече стана традиция една и съща птица да се завръща първа от зимната миграцията по едно и също време. Това е мъжката ветрушка BFZ, която от 2016 до 2019 г. се завръща почти по едно и също време - 2016 – 23.02., 2017 – 23.02., 2018 - 24.02., 2019 - 22.02.

BFZ един истински старейшина за колонията на белошипите ветрушки, създадена от Зелени Балкани, като той е сред първите освободени в района птици още през 2013 г. Този мъжки се превърна в традиционен предвестник на пролетта, за екипа на Зелени Балкани работещ по възстановяване гнезденето на тези редки птици в страната ни. И през тази година привличан от силата на ,,родната“ стряха BFZ изпревари пролетта и долетя у дома още на 22.02. Още на следващия ден снега затрупа покривите на сградите под които редките соколчета гнездят в село Левка в Защитената Зона Сакар, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Снежната гледка не е новост за тази птица, след като и през миналата година снега в края на месец февруари завари белошипите ветуршки в района на колонията. Като гостоприемни домакини, от Зелени Балкани бяха осигурили специализирана храна за далечния пътешественик, която той с охота оползотвори. В първите грижи за рядката птица се включиха и от местното сдружение "Природен Парк Сакар“ и доброволци на Зелени Балкани, които редовно подхранваха BFZ в снежните дни.