ПК по отбрана гласува „за“ Стара Загора да бъде Град на Българската бойна слава

/ Радостин Танев/Фейсбук
Парламентарната комисия по отбрана гласува „за“ Стара Загора да бъде обявен за „Град на Българската бойна слава“. Решението не е било подкрепено от ДПС- депутатът от групата Джейхан Ибрямов, който се е подписал като вносител на предложението, е оттеглил подписа си.

Решено:Стара Загора е град на българската бойна слава

Припомняме, че преди десетина дена 17 депутати от всички парламентарни групи внесоха проект за решение на парламента за обявяването на Стара Загора за „Град на Българската бойна слава“.

Инициативата за това започна в края на месец септември тази година от общинския съветник и областен организатор на ВМРО в Стара Загора Антон Андонов, който предложи Общинският съвет в града да възложи на кмета на общината да подготви необходимите документи и да се обърне към Президента на Република България, Народното събрание и Министерски съвет за издаване на Указ за обявяване на Стара Загора за „Град на Българската бойна слава“. В края на месец октомври Общинският съвет на Стара Загора прие предложението.