коронавирус симптоми
коронавирус симптоми / iStock/Getty Images
Финансова помощ ще има и за бившия Тубдиспансер
Да бъде отпусната финансова помощ за ДКЦ 1 и бившия Тубдиспансер във връзка с кризата от коронавирус, ще гласуват общинските съветници на ноемврийското си заседание.

80 хиляди лева е предвидената помощ за създаването на триажен кабинет в ДКЦ 1 за пациенти със съмнения за COVID-19, а за бившия Тубдиспансер, където се лекуват ковид болни и пациенти с белодробни заболявания-50 хиляди лева.

Триажният ковид кабинет трябва да отговаря на определени санитарно хигиенни изисквания, за да може обслужването на пациентите да гарантира и сигурност за останалите болни. Наложи се спешен ремонт в сградата на ДКЦ 1, в югоизточна част на партера с подход от улица „Димитър Наумов“ и кабинетът до ден-два ще започне да функционира, увери председателят на Постоянната комисия по здравеопазване към Общинския съвет д-р Емил Славов. Освен преглед, в кабинета ще се правят бързи антигенни тестове и рентген при необходимост.

В докладната записка управителят на ДКЦ 1 д-р Георги Лисичков посочва броя и специалностите на медицински и немедицински персонал, който ще обслужва този кабинет и средствата необходими за функционирането му, но съветниците настояват да бъдат посочени за какви конкретни дейности ще бъдат необходими и конкретните суми.

В бившия Тубдиспансер всички легла за лечение на болни с COVID–19 към 19 ноември са заети, повече от половината легла за пациенти с белодробни болести също са пълни. За критичната ситуация свидетелства и факта, че за периода, през който започна лечението на болни с COVID-19, предприятието са напуснали четирима заети в него служители - 1 лекар и 3 медицински сестри. Към настоящия момент се запазва регистрираното през 2019 г. забавяне в изплащането на работната заплата с 2 месеца, а размерът на просрочените задължения за работни заплати е 52 хил. лв.

За осъществяване на адекватно лечение на болните с COVID-19 е необходимо осигуряване на кислород, необходими са допълнителни количества дезинфектанти, подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

Предложението за отпускане на финансова помощ в размер на 50 хиляди лева на  „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Стара Загора“, е от д-р Емил Славов, председател на Постоянната комисия по здравеопазване.

Двете предложения ще бъдат разгледани и гласувани от общинските заседатели на предстоящата сесия, която ще се проведе от 9:00 часа на 26 ноември.