/ iStock
Откриха Център за административно обслужване на граждани и фирми в сградата на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) в Стара Загора.

Центърът ще приема и издава документи, заявки и питания на граждани и фирми. Той ще разполага с две гишета за обслужване и ще работи от 9:00 до 17:30 часа без прекъсване. 
„Подобряването на работата с гражданите, обществеността и бизнеса е един от основните приоритети, които си поставям.

Този Център за административно обслужване ще допринесе за това. Центърът е достъпен за всички граждани. Ние отчитаме затрудненията, които имаха до момента нашите ползватели“, каза новоназначеният директор на РИОСВ Диана Искрева. Тя допълни, че в Центъра посетителите ще могат да получат и информация какви услуги предлага институцията и за какво е отговорна.

Създаването на Центъра за административно обслужване е отнело близо пет години, тъй като мястото е било частна собственост и придобиването ѝ е отнело време.
 
БТА