водомер
водомер / DarikNews.bg, архив
Отчитането на водомерите за питейно-битови нужди за физически лица ще става през месец, по установен график, информират от ВиК Стара Загора.
 
Причината е предпазване от разпространението на COVID-19 и с цел намаляване физическите контакти на инкасаторите с потребителите
 
Измерването на водомерите с дистанционно отчитане ще се извършва ежемесечно.
 
Датите за фактуриране и сроковете за плащане на задълженията към Дружеството остават без промяна.