Oще три пункта за издаване на регистрационни карти за временна закрила на бежанци от Украйна вече работят на територията на област Стара Загора, съобщиха от полицията.

Единият е във Второ Районно управление в областния град. Другите два са в Районните управления в Чирпан и в Раднево. Работното време на гишетата е от 08:30 часа до 17:30 часа.

Три пункта за издаване на регистрационни карти за временна закрила на бежанци в Старозагорско

С това пунктовете за издаване на регистрационни карти за временна закрила на бежанци в област Стара Загора стават общо шест. Искането за предоставяне на временна закрила е с първоначален срок до една година за гражданите на Украйна.

Лицето, ползващо се от временна закрила, ще има право за оставане на територията на Република България, право на труд и професионално обучение, на подходящо настаняване, на социално подпомагане, на медицинска помощ при спешни състояния, както и право на свободно завръщане в държавата на произход.
БТА