ръкостискане мъж жена
ръкостискане мъж жена / Thinkstock/Getty Images
Трудова борса за младежи организират в Стара Загора.

Тя ще се състои на 29 септември от 13:30 часа в Общинска спортна зала „Иван Вазов”, ул. Генерал Гурко 102 (на територията на СУ „Иван Вазов“, вход от ул. „Хр. Ботев”).

Борса е за младежи и е организирана от териториалното поделение на Агенцията по заетостта – Дирекция „Бюро по труда” – Стара Загора.

За участие в нея са поканени над 200 младежи, които  да проведат директни срещи с бизнеса и да се запознаят на място с условията и изискванията за конкретните длъжности.

За присъствие на Трудовата борса регистрация в Бюрото по труда като безработни не се изисква, вратите са отворени за всички, в т.ч. учащи, които търсят работа.

Участниците в борсата трябва да носят актуално CV.