20% от жертвите на трафик на хора са деца
20% от жертвите на трафик на хора са деца / Guliver/Getty Images
Проект СВЕТУЛКА-ОСВЕТИ МРАКА за превенция на трафика на деца с цел сексуална експлоатация, на SOS Детски селища България, ще бъде представен в Стара Загора. На 22, 23 и 24 юли ще бъде представено обучение за капаните на трафикантите, най-често използваните трикове и кои деца най-често стават жертви.

Основните акценти на обучението са:
 
• Методът „Работа по случай“;
• Видове трафик и причини за него;
• Методи за въвличане в трафик на деца: рискови фактори от семейството за въвличане в трафик.
• Стратегии за справяне. Ролята на семейството;
• Основни последици от трафика на деца с цел сексуална експлоатация;
     - Симптоми на преживяно сексуално насилие.
     - Фактори, от които зависи ефекта на насилието върху децата.
     - Психологически и поведенчески характеристики при сексуално насилие над деца.
• Умения за възрастни и професионалисти, работещи с деца в грижа или деца в риск:
      - Кризисна интервенция;
      - Методи и техники за работа с деца в риск;
      - Как да разпознаете преживяно насилие според възрастта;
• Превенция – работа по случай
 
ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО В СТАРА ЗАГОРА:
 

превенция трафик на деца
Dariknews

превенция трафик на деца
Dariknews

превенция трафик на деца
Dariknews

превенция трафик на деца
Dariknews