/ netinfo
Публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Стара Загора за 2019 година ще се проведе на 4 януар,и от 17.30 часа в зала „П.Р.Славейков“.

Превръщат бившия ресторант „Аязмото“ в Център за православно историческо наследство (СНИМКИ)

Материали
за проекта на бюджета ще бъдат публикувани на интернет страницата на общината www.starazagora.bg.

Становища и предложения по него могат да се представят в деловодството на общината и на електронния адрес: mayor@starazagora.bg, и  s.deneva@starazagora.bg  от датата на публикуване на поканата до 4 януари 2019 година.

За допълнителна информация, справки и въпроси  -  тел. (042) 600 906, (042) 614 634.