/ netinfo
Общините могат да поискат промяна на собствеността на стопанисваните от тях язовири. За целта те трябва да внесат в Министерството на икономиката мотивирано предложение за това, а процедурата изисква наличие на взето решение от съответния общински съвет за прехвърляне собствеността безвъзмездно на държавата.

Тази възможност може да бъде реализирана в тримесечен срок. В случай, че представителите на местната власт решат да запазят управляваните от тях водоеми, те ще трябва да финансират ремонтите дейности на тях, както и ще носят пълна отговорност при възникнали аварийни ситуации.

Следят денонощно състоянието на язовирите в страната заради дъждовете

С тази възможност бяха запознати кметовете на общини в Старозагорско на работна среща с ръководството на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместно с областния управител на област Стара Загора Гергана Микова и зам.-областния управител Димитър Драчев. Целта на разговорите бе да се засили вниманието и отговорността на собствениците на водоеми и да се предприемат координирани действия, съгласно приетите промени в Закона за водите.

На кметовете от област Стара Загора бяха представени стъпките на предстоящата процедура за категоризация на язовирите по степен на потенциална опасност, която ще се извършва от комисиите, назначени със заповед на областните управители.

Язовирите ще се класифицират в тристепенна скала на потенциална опасност в зависимост от възможно най-лошите последици от освобождаването на съхраняваните в тях води поради разрушаване или неправилна експлоатация.