възрастни хора
възрастни хора / Live.varna.bg
Община Казанлък е одобрена и ще получи финансиране по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за продължаване на социалната услуга „Осигуряване на патронажна грижа чрез предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се лица с увреждания и възрастни хора в Община Казанлък“.  

Така социалната услуга, която до сега Община Казанлък предоставяше на Горещия телефон на Общината 0 700 400 56 за доставка на храна и лекарства на възрастни и самотноживеещи хора, ще продължи до края на каледнарната 2020 г. и ще обхване много повече нуждаещи се по населените места в общината.

Общият размер на осигуреното финансиране е до 305 056 лв., което ще даде възможност за качествена грижа към застрашените в най-голяма степен жители на община Казанлък, в условията на наложената социална изолация заради  COVID-19.