Нова канализация, водопровод и асфалт за улиците в кв. Самара 3
Нова канализация, водопровод и асфалт за улиците в кв. Самара 3 / община Стара Загора

Зам.-кметът Йордан Николов, който временно изпълнява длъжността кмет на Община Стара Загора и ресорният зам.кмет Янчо Калоянов направиха първа копка за изпълнение на проекта за реконструкция и разширение на над 6 км канализационна и 2,5 км водопроводна мрежа в кв. „Самара 3".

Общата стойност на проекта е 4,750 млн.лв. Средствата са осигурени от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда - ПУДООС. След процедура за обществена поръчка е сключен договор с Обединение „Самара 2015" на Трейс груп Холд АД, София и ДК ИНФРА ООД, София.

В обхвата на договора е включенa реконструкцията и разширението на канализационната мрежа на квартал „Самара 3" и I етап от реконструкцията на Главен профил І-97 по улица „Хан Тервел" от кръстостовището с улица „Христина Морфова" до кръстовището с булевард „Цар Симеон Велики".

След завършване на проекта се предвижда асфалтиране и благоустрояване на засегнатите улици, изграждане на нови улични трасета, с подмяна на бордюри, както и възстановяване на асфалтова настилка на всички улици в квартал „Самара 3", което ще струва над 300 000 лв. на бюджета на Община Стара Загора.

"Надявам се, че неудобствата, които ще причиним на гражданите от квартала, ще бъдат преодолени по-леко, защото после тук ще се живее по-добре", отбеляза Йордан Николов.

Кв. „Самара 3" е с разделна канализационна мрежа за битовите и за дъждовните води. Общата дължина на предвидената за изграждане на I етап канализационна мрежа е 3,5 км. Стойността за изпълнение на I-ви етап е 2,8 млн. лв., а срокът за завършване е 90 календарни дни. На II-я етап ще бъде изградена канализация с обща дължина 2,9 км. Стойността за изпълнение на II-ри етап е 1, 9 млн. лв., а срокът - 60 календарни дни.

Също на два етапа, съобразени с изпълнението на етапите по канализационната мрежа, ще бъде изпълнен и нов водопровод в квартала. При технологично решение на мрежата се запазва начина на водоподаване за кв. „Самара 3" и за източната част на кв. „Самара 2", посредством захранващия водопровод.

При подмяната на разпределителните водопроводни клонове в квартал „Самара 3", по ул. „Христина Морфова" и по ул. „Хан Тервел" се предвижда подмяната на всички съществуващи сградни водопроводни отклонения, изпълнени от стоманени поцинковани тръби.

За сградните водопроводни отклонения, изпълнени в последните години от полиетиленови тръби, се предвижда пресвързване към новите разпределителни клонове.

Общата дължина на водопроводната мрежа, предвидена за изграждане в I етап, е 1,5 км, на стойност 570 000 лв., за II етап е около 1 км., на стойност над 390 000 лв.

Изпълнението на проекта ще осигури необходимите санитарно-хигиенни условия и удобства за бита, трудовата дейност и отдиха на населението. В периферията на съществуващото застрояване на квартал „Самара 3" се извършва жилищно строителство, което налага проектирането на улици и на техническата инфраструктура в района, обясни Милена Димитрова, началник на общинския отдел „Инвестиции и управление на проекти".

На първата копка присъстваха и Ренета Георгиева от ПУДООС, Георги Иванов от Трейс Груп, управителят на ВиК Румен Райков, проектанти, изпълнители и представители на общинската администрация, много хора от квартала. Тържествен водосвет за успех на начинанието отслужи отец Михаил.