нов КТД
нов КТД / ММИ
 Изпълнителният директор на “Мини Марица-изток” ЕАД инж. Андон Андонов, и представителите на двата синдиката в дружеството, Наско Митев, председател на ДСО на КНСБ и Бисер Бинев, председател на ФСО „Подкрепа”, подписаха новия Колективен трудов договор-2020. Той е със срок на действие две години.

Основните промени в КТД-2020 засягат увеличение на  стойността на режийните при излизане в отпуск, която от 800 лв. става 850 лв., на ваучерите за храна, която става 1,25 лв. на отработен час, при стойност 1,00 лв. до момента и на допълнителното възнаграждение за „домашно дежурство” - от 25% от минималната часова работна заплата за страната, става 35% от минималната часова работна заплата за дружеството (от 0,92 лв. става 1,79 лв.).

Нова клауза в Колективния трудов договор регламентира на работник или служител, чието разрешение за достъп до стратегически зони предстои да изтече, работодателят да осигурява един ден командировка, без право на дневни пари, за набавяне на необходимите документи.

На подписването на КТД-2020 присъстваха още председателят на Съвета на директорите на ММИ Николай Диков, Стелиан Коев, директор ИФ, Ясен Чаушев, директор ПТВ, Валентин Вълчев, председател на ФНСМ-КНСБ, Михаил Михайлов, председател на СРС „Подкрепа“ – Стара Загора, Галина Кирчева – областен координатор, РС на КНСБ в Стара Загора и други представители на ръководството и социалните партньори.

Успяхме да постигнем споразумение за настоящия КТД, който подписваме със заключението, че това е най-добрият колективен трудов договор досега, изрази мнението на присъстващите Андон Андонов, като добави, че се надява КТД-2022 да бъде още по-добър. По думите му, всеки следващ КТД ще надгражда предишния. Като гаранция за това, той посочи факта, че е премахната възможността да не се разпределят остатъчни средства за работна заплата за тримесечие, ако две последователни тримесечия Дружеството приключи с отрицателен финансов резултат. Изпълнителният директор увери, че повишаването на доходите на работещите в дружеството винаги е стояло като задача пред ръководството, но тя се изпълнява съобразно реалностите.

Николай Диков подчерта, че основна тема на мениджърския екип е стабилността и дългосрочната работа в дружеството. „Изправени сме пред големи предизвикателства и всяка малка крачка напред, всъщност е голяма стъпка, за да покажем колко важно и значимо е дружеството. Не само за всички работещи в него, но и на регионално и национално ниво, защото е единственото дружество, което с българска суровина произвежда българско електричество”, добави той.