Недялков търси сграда за Енергийно министерство в Стара Загора
Недялков търси сграда за Енергийно министерство в Стара Загора / Областна администрация

Областният управител Недялко Недялков заедно с експерти от областна администрация инспектираха няколко държавни сгради и учреждения, които биха могли да приемат държавни структури на територията на Стара Загора.

Областният управител е убеден, че най-логичното и безспорно място за бъдещо седалище на Министерство на енергетиката, дружествата „Български енергиен холдинг" и „Енергиен системен оператор" е в област Стара Загора, в която се намират енергийни дружества, които осигуряват 40 % от произвежданата електроенергия в страната. За целта сградата на бившата метрология на ул. „Мусала" разполага с над 2200 кв. м. застроена площ, в която биха могли да се обособят над 210 работни места.

Свободният сграден фонд на Земеделски институт Стара Загора би могъл да приюти държавни структури, имащи отношение към земеделието като Селскостопанската академия, Националната агенция по селекция и репродукция в животновъдството, Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол и др. За целта Земеделски институт и сградата на бившето ОСПЗ /до м-н Киров/ разполагат с над 1600 кв. м. работни и лабораторни площи.

Земеделието е сред най-динамично развиващите се сектори в региона, а Тракийският университет и Земеделски институт в Стара Загора разполагат с редица висококвалифицирани специалисти и научни работници, които работят и извършват научни изследвания и приложна дейност в областта на земеделието, животновъдството и хранителната промишленост.
Недялко Недялков се запозна и с наличния свободен сграден фонд на Областно пътно управление и РО „Национален строителен контрол" - Стара Загора.

Областният управител, кметът и депутатите от ПП ГЕРБ настояват пред правителството за пребазирането на държавните структури в Стара Загора.