заседание
заседание / Областна администрация Стара Загора
Самоконтрол и дисциплина са най-важните качества, които трябва да притежава персоналът в една фирма. Това са посочили в анкета над 80% от запитаните работодатели в Старозагорско Като най-важна компетентност, която трябва да притежава един служител, е посочена възможността за свободно общуване на български език. Проучването е проведено в периода 1 август-20 септември. Анкетата, съдържаща 11 въпроса, са попълнили 200 работодатели от Старозагорска област, по-голямата част от които развиват бизнеса си в сектор индустрия.
 
Анкетираните са заявили, че през следващите 12 месеца най-много ще търсят специалисти с квалификация в следните професии: шивач, заварчик, оперативен счетоводител и машинен оператор. През следващите 12 месеца най-търсените специалисти с висше образование ще бъдат машинните инженери. Над 76 процента от работодателите са заявили, че срещат затруднения при намирането на работна сила.
 
В по-дългосрочен план – от 3 до 5 години, отново най-търсени се очертава да бъдат средните специалисти в областите машиностроене, металообработване и металургия и висшистите с електротехника, електроника и автоматика, машинно инженерство. Анкетите показват също, че през следващите 6 месеца нов персонал ще търсят само 22,1 % от отговорилите на въпросите работодатели

Данните бяха отчетени на заседание на Областната комисия по заетостта, председателствано от зам. областния управител Петя Чакърова.