Инвеститор от Търговище предложи работа на безработни от 4 исперихски села
Инвеститор от Търговище предложи работа на безработни от 4 исперихски села
Знанията и уменията за самоконтрол и дисциплина са най-необходимите качества за настоящия и бъдещ персонал според предприемачите. Това сочат данни от проведеното проучване на Агенцията по заетостта сред бизнеса.
 
През следващите 6 месеца нов персонал ще търсят 19,5% от анкетираните работодатели. Най-важната ключова компетентност, която работодателите считат, че е необходимо да притежават търсените от тях кадри, е общуването на роден език.
 
Анкетираните са заявили, че през следващите 12 месеца ще търсят най-интензивно и с постоянна заетост машинни оператори, строители-монтажници и строители. Като професии с най-големи затруднения в намирането на работна сила работодателите обявяват  машинен оператор и продавач-консултант.
 

След 3 до 5 години в Старозагорска област най- голяма потребност от специалисти със средно образование ще има в строителство. За същия период най- голяма потребност от специалисти с висше образование  ще има в сферата на машинно инженерство и икономиката, а най-малко - в правото.
 
Според Регионалната програма по заетост на област Стара Загора, с бюджет от 205 043 лева за област Стара Загора, както и според точкуването по одобрената Методика, за областта се разкриват 51 работни места, разпределени по общини: Стара Загора - 4, Казанлък - 4, Раднево - 4, Гълъбово -7,  Чирпан -4, Павел баня - 3, Мъглиж - 4, Николаево - 6, Гурково - 4, Опан - 3, Братя Даскалови - 6 и Областна администрация  - 2 работни места.