/ БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ
Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир "Копринка".
 

Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Не веднъж той е ставал обект на спорове "За и против" неговото съществуване там.
 

Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ


Един от малкото запазени паметници в цял ръст на Георги Димитров се намира на язoвир Копринка
БГНЕС/ИВАН ЯНЕВ

БГНЕС