Изоставането в откривката в “Мини Марица-изток” е наваксано
Изоставането в откривката в “Мини Марица-изток” е наваксано / Мини Марица-изток

През последните седмици миньорите от трите открити рудника на „Мини Марица-изток" ЕАД посгигнаха рекорд по откривка на земна маса. Изкопаването, транспортирането и насипването на над 2 200 000 кубически метра земна маса в рамките на една седмица не е постигано от началото на месец януари 2009 година досега. С постигнатите резултати се наваксва изоставането в разкривните работи от тежките първи месеци на годината, когато освен стачката на работниците, неблагоприятно на дружеството се отразиха рекордните валежи, отрицателните температури и обилните снеговалежи.

При запланувани 9 480 000 куб. метра за месец март с общи усилия бе постигната разкривка от 9 732 000 куб. метра. В процентно изражение преизпълнението спрямо плана за тази година е 103%, а спрямо 2011 - 112%.

Месец март се оказа добър и за добива на въглища, като от началото на годината при план 8,35 млн. тона, са добити и реализирани 8,51 млн. тона. Изоставането от месец януари бе наваксано през месеците февруари и март и за тримесечието дружеството отчита 102% изпълнение на Бизнес плана.

Работата на дружеството, експлоатиращо най-крупното находище за лигнитни въглища у нас, след критичните зимни месеци е стабилизирано, като ресурсите вече се насочват по-активно към изпълнението на проектите за рехабилитация и модернизация.

Източномаришките лигнитни въглища са най-значимият собствен енергиен ресурс в Република България. Трите рудника с продуктивна площ около 240 квадратни километра захранват три топлоелектрически централи за производство на електроенергия: ТЕЦ „Марица Изток 2" ЕАД, ТЕЦ „КонтурГлобал Марица Изток 3" АД, ТЕЦ „AES Гълъбово" и единственото в България предприятие за производство на едрокъсово гориво (брикети) - „БРИКЕЛ" ЕАД - Гълъбово. От добиваните въглища се произвеждат над 32% от електроенергията в страната.