/ netinfo
Изложба "Лъвът-българският символ през епохата на Възраждането" , с автор д-р Александър Гьошев и със съдействието и от фонда на Народна библиотека "Иван Вазов - Пловдив, се открива в Регионалната библиотека "Захарий Княжески". Д-р Александър Гьошев е възпитаник на Националната художествена академия, доктор по изкуствознание и изобразителни изкуства, преподавател в Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) - Пловдив.

Представят книга и филм за незабравимата Невена Коканова

Ще бъдат представени 13 пана, които проследяват припознаването на лъва като български национален символ през епохата на Възраждането. Изложбата представя присъствието на този символ в книжовните паметници ("Стематографията" на Христофор Жефарович, преписи на Паисиевата "История славянобългарска" и други); в печатната графика и произведенията на изкуството от ХVIII - XIX в.; лъвското изображение върху печата и устава на БРЦК; върху печата на Привременното българско правителство на Георги Раковски от 1862 г.; в знамената на четата на Филип Тотю (1867 г.), на Банската чета на Райна Княгиня (1876 г.); върху кокардите на въстаналите априлци и други.

Какво, къде, кога в Стара Загора

Връзка със символиката на лъвското изображение от периода на Второто българско царство - лъвското изображение в "Стематографията" на Христофор Жефарович от 1741 г. е идентично с лъвското изображение върху монетите на цар Иван Шишман от втората половина на XIV в.

Изложбата се открива днес от 17:30 часа и ще остане до 11 март.