ресорна комисия
ресорна комисия / община Стара Загора
Иванка Сотирова бе избрана за зам.- председател на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт към Националното сдружение на общините в Република България.
 
На първото за този мандат заседание на Комисията за председател беше избрана Лилия Христова – директор на дирекция „Образование и младежки дейности“ в община Варна. В ръководството влизат още: заместник-кметовете на Столична община -Тодор Чобанов, на община Бургас - Диана Саватева  и на община Троян - Розалина Русенова, както и директорите ресорните дирекции в община Велико Търново – Пенка Игнатова и в община Монтана – Александър Герасимов.

По време на този мандат е необходимо да се промени част от нормативната уредба, която отговаря за работата на общинските администрации по отношение на държавно делегираните дейности и разпределението на финансовия ресурс, посочи зам.-кметът на община Стара Загора.
 
„Трябва да се търсят и възможности за даване на правомощия и общините да могат да извършват контрол в образователния процес, а не както е до сега, това право да е вменено само на Регионалните управления по образованието“, посочи още Сотирова и допълни, че е необходимо да бъде изготвен и Закон за доброволчеството.
 
Предизвикателствата пред образованието в условията на пандемия, приоритетите в работата на Комисията през настоящия мандат и възможностите за финансиране на дейности от сферата на образованието, младежките политики, културата и спорта през новия програмен период, са сред темите, които бяха обсъдени.
 
Ще бъде разгледан и въпросът за включването на общините като един от най-големите работодатели в процеса на преговори с правителството, в това число и в сферата на образованието.